Visitatierapport SSH&

Publicatiedatum: 26-02-2019

Mooie rapportcijfers waar we trots op zijn!

 

Elke woningcorporatie wordt eens in de vier jaar gevisiteerd door een onafhankelijk bureau. De visitatie maakt de maatschappelijke prestaties van de corporatie inzichtelijk. Bovendien is de visitatie  een goed leerinstrument om het werk nog beter te doen. SSH& werd in de periode mei - september 2018 gevisiteerd door het onafhankelijke bureau Raeflex. Het definitieve visitatierapport is nu klaar.   

Voor de visitatie sprak Raeflex met huurders, gemeenten, onderwijsinstellingen, collega-corporaties en andere belanghebbenden over onze prestaties. Tevens werd een huurdersonderzoek uitgevoerd onder 101 bewoners. Daarbij gaven ze hun mening over woonwensen, woning en woonomgeving, betrokkenheid en onze dienstverlening. Ook namen we deel aan een experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’. Hiermee zijn de resultaten van de visitatie nog vollediger.

Rapportcijfers
SSH& is beoordeeld op vier prestatievelden. Deze beoordeling is vertaald in de volgende rapportcijfers:

  • Presteren naar opgaven en ambities: 7,7
  • Presteren volgens belanghebbenden: 7,8.
  • Presteren naar vermogen: 8,3
  • Governance: 7,2

Het zijn mooie rapportcijfers waarop we trots zijn.

Bescheiden en open
‘SSH& wordt getypeerd als constructief, zorgvuldig, actief, bescheiden en bovenal als een corporatie die doet wat ze belooft. De belanghebbenden hebben breed waardering voor de prestaties van SSH&. De organisatie wordt als open en transparant ervaren’, aldus het visitatierapport.

De aanbevelingen en aandachtspunten in het rapport reiken ons ook goede verbeterpunten aan. Met een deel van deze verbeterpunten zijn we reeds aan de slag.    

Onderdeel van de visitatie is een reactie van bestuur en raad van commissarissen op de uitkomsten van het rapport. Deze reactie is in het visitatierapport opgenomen.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden